Vinylgate Recordstore
61-817 Poznań
ul. Garncarska 3
tel. 501727797
store@vinylgate.eu

Godziny otwarcia:
Wtorek - Piątek 13 - 19
Sobota 12 - 16

-